Value360: Onafhankelijke allround adviseurs met een helikopterview op het doolhof van providers en aanbieders in telefonie, cloud en internetverbindingen.

UITGEVERIJ TRICHIS

HAMILTON BRIGHT

PCPO MIDDEN-BRABANT

THE VITA GROUP

TITAN PROJECTS

WILLEMSEN SPORT

 

PCPO MIDDEN-BRABANT

 

 

Aanleiding

Stichting PCPO Midden-Brabant vormt het bevoegd gezag van acht basisscholen, verspreid over 15 locaties, in zes gemeenten in de regio Brabant. Op de scholen hanteren ze de christelijke waarden en normen als uitgangspunt. PCPO heeft, gezien de ontwikkelingen in het onderwijs, behoefte aan meer bandbreedte voor het internet. Daarnaast waren de scholen voorzien van verouderde telecommunicatiesystemen die regelmatig problemen vertoonden. Tevens wenste men een verbetering van de bereikbaarheid, met name ook tijdens de lesuren.

 

De aanpak

In samenwerking met de IT beheerder hebben we alle vestigingen in kaart gebracht. Gekeken is naar de aanwezige abonnementen voor telefonie en internet. Daaruit bleek o.a. dat er een behoorlijk aantal telefoonnummers en lijnen beschikbaar waren die geen toegevoegde waarde boden aan de organisatie. Om de bereikbaarheid te optimaliseren is op mijn advies gekozen voor een hosted telefonie oplossing. Tevens is gekeken welke provider een betere bandbreedte kon bieden voor het internet. Omdat alle scholen zich in woonwijken bevinden was al snel de duidelijk dat Ziggo de beste oplossing bood voor het internet. We hebben daarna diverse hosted telefonie providers in beeld gebracht. Besloten is toen om 3 aanbieders uit te nodigen een offerte uit te brengen.

 

De keuze

Na ontvangst van de 3 aanbiedingen heb ik een vergelijkingsmatrix opgesteld. De resultaten van deze matrix gaven aan dat de combinatie Zetacom/NFON hierin het beste scoorde. In overleg met de directie werden zij uitgenodigd een presentatie te geven over het NFON platform. Hierna heeft men besloten de opdrachten aan NFON te verstrekken.

 

Het resultaat

Tijdens de zomervakantie heeft Ziggo de internetverbindingen opgeleverd. Gedurende deze periode ging ook NFON aan de slag met de implementatie van het hosted telefonieplatform. De migratie van de oude naar de nieuwe situatie heeft derhalve ook geen impact gehad op de bereikbaarheid van de individuele vestigingen. Middels de nieuwe oplossing is de bereikbaarheid van de organisatie een stuk verbeterd omdat men nu de mogelijkheden heeft om intern te verbinden c.q. oproepen door te schakelen naar andere locaties. Daarnaast zijn de belkosten gedaald omdat de interne gesprekken nu kosteloos zijn. Tevens maken diverse onderwijzers gebruik van de mobiele app, waardoor zij, indien gewenst, inkomende oproepen kunnen beantwoorden op hun privé mobiele aansluiting.

 

www.pcpomiddenbrabant.nl

 

OVER ONS

DIENSTEN

CASES & REFERENTIES

CONTACT

HOME

NIEUWS